Ndihmë:Rregullat kryesore

Nga Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Si çdo komunitet dhe Wikicitate operon në bazë të disa rregullave. Më poshtë është një listë e rregullave kryesore për mbarëvajtjen e projektit.

  1. Nuk lejohen materialet e mbrojtura. Wikicitate është një përmbledhje e lirë e citateve, pra e veprave pa të drejta autorësie. Veprat e mbrojtura nuk i përkasin Wikicitate.
  2. Artikujt duhen mbështetur në referenca. Referencat shërbejnë si provë për informacionin e shkruar në artikull. Artikujt pa referenca mund të grisen.
  3. Vandalizimi i artikujve është i ndaluar. Arsyet janë të kuptueshme.
  4. Emrat e llogarive me përmbajtje ofenduese janë të ndaluara. Wikicitate bazohet në bashkëpunimin mes vullnetarëve dhe emra të tillë shkojnë kundër kësaj fryme.
  5. Zënkat janë të ndaluara. Megjithëse debatet konstruktive janë më se të mirëpritur në Wikicitate, debatet e karakterizuara nga sulme personale apo fjali tendecioze nuk kanë vend në projekt. Wikicitate është një përmbledhje citatesh, jo një arenë luftimi.
  6. Krijimi i llogarive të shumta nga i njëjti person për qëllime jo altruiste është i ndaluar. Wikicitate është një projekt që udhëhiqet nga parimet e vendosura nga komuniteti i tij. Këto parime duhet të përfaqësojnë shumicën e komunitetit të pandikuara nga individë të caktuar.
  7. Luftrat e redaktimeve janë të ndaluara. Ndryshime të shpeshta mes dy apo më shumë përdoruesve para-mbrapa sjellin probleme në komunitet. Nëse ekziston një konflikt mes palëve në lidhje me një informacion të caktuar, informacioni konfliktues duhet fshirë derisa konflikti të jetë zgjidhur në faqen e diskutimit të artikullit.
  8. Reklamimi është i ndaluar. Wikicitate është një përmbledhje citatesh, jo një faqe promovimi.
  9. Përhapja e informacioneve personale të anëtarëve të tjerë është e ndaluar. Çdokush e zgjedh vetë çfarë do të bëjë publike për veten.

Thyerja e vazhdueshme e rregullave të mësipërme mund të sjellë bllokimin e një përdoruesi.