Wikiquote:Vërejtje e Ankesa

Nga Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
Documents icon.svg
Mirësevini në Zyrën e Ankesave!

Kjo është hapësira virtuale dedikuar vërejtjeve apo ankesave të ndryshme që mund të keni të cilat nuk janë aq gjithëpërfshirëse sa për të qenë te Kuvendi.

Para se të depozitosh një ankesë, lexo më parë ankesat e kaluara që të shohësh nëse është depozituar më parë nga dikush tjetër.

Për të depozituar një ankesë shtypni butonin e mëposhtëm dhe plotësoni të dhënat. Mos harroni të nënshkruani në fund!

Fillo një temë të re diskutimi.


Për të ruajtur sadopak rendin, gjatë diskutimit kini parasysh këto rregulla:

  1. Parashtrojini ankesat e ndryshme më vete.
  2. Diskutuesi i parë fillon në krye të rreshtit. Përgjigjet vijojnë me : të cilat e largojnë rreshtin djathtas. Përgjigjja tjetër vijon me dy :: dhe kështu me radhë deri sa të bëhen pesë përgjigje (:::::).I gjashti vazhdon në krye të rreshtit pa dy pikat.
  3. Çdo diskutim e përgjigje duhet të nëshkruhet jo me emër por me shenjën - ~~~~ dhe atë menjëherë pas shkrimit e jo në rresht më vete.


Nëse ankesës suaj nuk i është përgjigjur asnjë administrator për 3 ditë ju lutemi të thërrisni një administrator personalisht nga këtu.

Shteg:
WQ:VA