Jump to content

Wikiquote:Ambasadat

Nga Wikiquote
Mirë se vini te Ambasadat!

Këtu janë ambasadat për bashkëpunime ndërgjuhësore në Wikicitate. Nëse zotëroni ndonjë gjuhë tjetër përveç asaj shqipe ndihuni të lirë të vendosni veten si ambasador duke nënshkruar te ambasada përkatëse. Përdoruesit e huaj mund të kenë nevojë për ndihmën tuaj nëse nuk nuk zotërojnë mirë gjuhën shqipe. Nëse ambasada për gjuhën tuaj nuk ekziston ende, ju lutemi ta krijoni atë.

Pasi të jenë bërë mbi 10 ambasadorë në një gjuhë të caktuar, ambasadorët më të vjetër do tu kërkohet të konfirmojnë gjendjen e tyre aktive. Nëse konfirmimi nuk ndodh, emri i tyre do të hiqet për tu lënë vend anëtarëve më të rinj.

Shteg:
WQ:AB


Ambasada e anglishtes

Welcome to the English Embassy!

The following users have agreed to help with issues regarding English language and communication. Please leave a message at their talk page for any problem you might be having.

  1. Klein Muçi (diskutimet) 22 gusht 2018 23:23 (UTC)
  2. Berishasinan (diskutimet) 2 shtator 2018 09:01 (UTC)

Ambasada e italishtes

Benvenuti all'ambasciata italiana!

I seguenti utenti hanno accettato di aiutare con problemi riguardanti la lingua italiana e la comunicazione. Si prega di lasciare un messaggio nella loro pagina di discussione per qualsiasi problema si potrebbe avere.

Ambasada e gjermanishtes

Willkommen in der deutschen Botschaft!

Die folgenden Benutzer haben zubestimmt, bei Fragen zur deutschen Sprache und Kommunikation zu helfen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Diskussionsseite für jedes Problem, das Sie möglicherweise haben.

Ambasada e frëngjishtes

Bienvenue à l'ambassade de France!

Les utilisateurs suivants ont accepté d’apporter leur aide concernant des problèmes liés à la langue française et à la communication. S'il vous plaît laissez un message à leur page de discussion pour tout problème que vous pourriez avoir.

Ambasada e spanjishtes

¡Bienvenidos a la embajada española!

Los siguientes usuarios han aceptado ayudar con problemas relacionados con el idioma español y la comunicación. Por favor, deje un mensaje en su página de discusión para cualquier problema que pueda tener.