Jump to content

Wikiquote:Artikuj të përkryer

Nga Wikiquote

Artikujt e përkryer janë artikuj të cilët ndjekin me përpikëri udhëzimet për krijimin, referimin dhe kategorizimin e një artikulli dhe kanë një shtjellim të plotë të temës të cilën trajtojnë, pa u zgjatur në mënyrë të panevojshme apo pa u bërë të mërzitshëm për lexuesin. Një artikull i përkryer gjithashtu ka një formatim të mirë të tekstit dhe një përdorim të mirë të materialeve multimediale. Artikuj të tillë shpesh përdoren si shembuj për shkrimin e artikujve të tjerë të ngjashëm.

Një yll i vogël i artë lart, në cepin e djathtë të artikullit tregon se artikulli në fjalë është zgjedhur si i përkryer.

Për momentin, për shkak të numrit të vogël të anëtarëve aktiv në komunitet, shpallja e një artikulli si i përkryer bëhet nga administratorët. Aktualisht Wikicitate përmban përmban 1 artikull të përkryer. Lista e plotë e tyre mund të gjendet këtu.

Shteg:
WQ:AP