Ernest Renan

Nga Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Ernest Renan (18231892)

  • Një atdhe përbëhet nga të vdekurit, që e kanë themeluar dhe nga të gjallët që e vazhdojnë.