Ndihmë diskutim:Pyetje e Përgjigje

Nga Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
Këtu gjenden pyetjet përgjigjet e të cilave nuk gjenden te faqet ndihmëse apo te pyetjet më të shpeshta. Çdokush mund t'i përgjigjet një pyetjeje nëse mendon se di përgjigjen.


Për të ruajtur sadopak rendin, gjatë diskutimit kini parasysh këto rregulla:

  1. Parashtrojini ankesat e ndryshme më vete.
  2. Diskutuesi i parë fillon në krye të rreshtit. Përgjigjet vijojnë me : të cilat e largojnë rreshtin djathtas. Përgjigjja tjetër vijon me dy :: dhe kështu me radhë deri sa të bëhen pesë përgjigje (:::::).I gjashti vazhdon në krye të rreshtit pa dy pikat.
  3. Çdo diskutim e përgjigje duhet të nëshkruhet jo me emër por me shenjën - ~~~~ dhe atë menjëherë pas shkrimit e jo në rresht më vete.


Nëse pyetjes suaj nuk i është përgjigjur askush për 3 ditë ju lutemi të thërrisni një administrator personalisht nga këtu.