Të dhënat

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

JepPrivilegjet
Të drejta bazike (basic)
 • A e vet redaktimet e shënuar automatikisht patrulluar (autopatrol)
 • Anashkalo bllokimet e IP-ve, auto-bllokimet dhe linjën e bllokimeve (ipblock-exempt)
 • Anashkaloni bllokimet e nyjeve dalëse tor. (torunblocked)
 • Anashkaloni bllokimet globale (globalblock-exempt)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Kryen veprime CAPTCHA-triggering pa pasur nevojë të shkojë nëpërmjet CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Lexo faqe (read)
 • Nuk kanë redaktimet e vogla për faqet e diskutimit të shkaktuar mesazhe të reja e shpejtë (nominornewtalk)
 • Përdorim i API-t për shkrimie (writeapi)
 • Redakto faqet e mbrojtura, si "Lejohet vetëm për përdoruesit me llogari" (editsemiprotected)
 • Shiko listën e faqeve të pa vëzhguara (unwatchedpages)
 • Shiko log abuzimin (abusefilter-log)
 • Shiko log detajuar abuzimet (abusefilter-log-detail)
 • Shiko shënimet patrulluese tek ndryshimet e fundit (patrolmarks)
 • Të mos afektohesh nga limitimet e bazuara në IP (autoconfirmed)
 • Të spastrojë fshehtinën e një faqeje (purge)
 • abuzim filtra Modifiko (abusefilter-view)
Redaktim me vëllim të lartë (highvolume)
 • Mos u prek nga kufizimet e vlerësimit (noratelimit)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Shëno rikthimet si redaktime robotësh (markbotedits)
 • Trajtohu si një proces automatik (bot)
 • Vendosni kufijtë më të lartë në pyetjet API (apihighlimits)
Import revisions (import)
 • Importo faqe nga wiki tjera (import)
 • Importo faqet nga një ngarkim skede (importupload)
Redaktoni faqet ekzistuese (editpage)
 • Aplikoni tags së bashku me ndryshimet (applychangetags)
 • Bashkoni artikujt (item-merge)
 • Krijoni ridrejtime të artikullit (item-redirect)
 • Ndryshoni kushtet e karakteristikës (etiketat, përshkrimet, pseudonimet) (property-term)
 • Ndryshoni termat e artikullit (etiketat, përshkrimet, pseudonimet) (item-term)
 • Redakto modelin e përmbajtjes së një faqeje (editcontentmodel)
 • Shtoni dhe të largoni në mënyrë arbitrare tags në rishikimet individuale dhe regjistrimet e historikut (changetags)
 • Shëno redaktimet si të vogla (minoredit)
 • Të përpunojë faqe (edit)
Redakto faqet e mbrojtura (editprotected)
 • Aplikoni tags së bashku me ndryshimet (applychangetags)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Redakto faqet e mbrojtura si "Lejohet vetëm për administratorët" (editprotected)
 • Redakto modelin e përmbajtjes së një faqeje (editcontentmodel)
 • Refuzoni titullin e listës së zezë (tboverride)
 • Shtoni dhe të largoni në mënyrë arbitrare tags në rishikimet individuale dhe regjistrimet e historikut (changetags)
 • Shëno redaktimet si të vogla (minoredit)
 • Të përpunojë faqe (edit)
Përpunoni CSS/JSON/JavaScript-in tuaj si përdorues (editmycssjs)
 • Aplikoni tags së bashku me ndryshimet (applychangetags)
 • Redakto CSS - skedat e tua të përdoruesit (editmyusercss)
 • Redakto JSON - skedat e tua të përdoruesit (editmyuserjson)
 • Redakto JavaScript - skedat e tua të përdoruesit (editmyuserjs)
 • Redakto modelin e përmbajtjes së një faqeje (editcontentmodel)
 • Shtoni dhe të largoni në mënyrë arbitrare tags në rishikimet individuale dhe regjistrimet e historikut (changetags)
 • Shëno redaktimet si të vogla (minoredit)
 • Të përpunojë faqe (edit)
Përpunoni parapëlqimet tuaja si përdorues dhe formësimin për JSON (editmyoptions)
 • Redakto JSON - skedat e tua të përdoruesit (editmyuserjson)
 • Redakto parapëlqimet e tua (editmyoptions)
Përpunoni emërhapësirë MediaWiki dhe JSON për mbarë sajtin/përdoruesin (editinterface)
 • Aplikoni tags së bashku me ndryshimet (applychangetags)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Ndrysho parapamjen e përdoruesit (editinterface)
 • Redakto modelin e përmbajtjes së një faqeje (editcontentmodel)
 • Redakto skedat JSON të përdoruesve tjerë (edituserjson)
 • Shtoni dhe të largoni në mënyrë arbitrare tags në rishikimet individuale dhe regjistrimet e historikut (changetags)
 • Shëno redaktimet si të vogla (minoredit)
 • Të përpunojë faqe (edit)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Aplikoni tags së bashku me ndryshimet (applychangetags)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Ndrysho parapamjen e përdoruesit (editinterface)
 • Redakto modelin e përmbajtjes së një faqeje (editcontentmodel)
 • Redakto skedat CSS të përdoruesve tjerë (editusercss)
 • Redakto skedat JS të përdoruesve tjerë (edituserjs)
 • Redakto skedat JSON të përdoruesve tjerë (edituserjson)
 • Shtoni dhe të largoni në mënyrë arbitrare tags në rishikimet individuale dhe regjistrimet e historikut (changetags)
 • Shëno redaktimet si të vogla (minoredit)
 • Të përpunojë faqe (edit)
Krijoni, redaktoni, dhe lëvizni faqet (createeditmovepage)
 • Aplikoni tags së bashku me ndryshimet (applychangetags)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • Hap faqe (që nuk janë faqe diskutimi) (createpage)
 • Hap faqe diskutimi (createtalk)
 • Krijoni karakteristikat (property-create)
 • Lëviz burimin e faqes së përdoruesit (move-rootuserpages)
 • Lëviz faqet (move)
 • Lëviz faqet kategori (move-categorypages)
 • Lëviz faqet me nënfaqet e tyre (move-subpages)
 • Mos krijo zhvendosje nga emri i vjetër kur lëvizë një faqe (suppressredirect)
 • Redakto modelin e përmbajtjes së një faqeje (editcontentmodel)
 • Shtoni dhe të largoni në mënyrë arbitrare tags në rishikimet individuale dhe regjistrimet e historikut (changetags)
 • Shëno redaktimet si të vogla (minoredit)
 • Të përpunojë faqe (edit)
Ngarko skedarë të ri (uploadfile)
 • Ngarko skedarë (upload)
 • Ringarko skedën ekzistuese të ngarkuar vetë (reupload-own)
Ngarko, zëvendëso dhe zhvendos skedarë (uploadeditmovefile)
 • Lëviz skedarët (movefile)
 • Mos krijo zhvendosje nga emri i vjetër kur lëvizë një faqe (suppressredirect)
 • Mos pranoni skeda në media magazinën e përbashkët në nivel lokal (reupload-shared)
 • Ngarko skedarë (upload)
 • Ngarko skedë nga ndonjë URL (upload_by_url)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Ringarko skedën ekzistuese (reupload)
 • Ringarko skedën ekzistuese të ngarkuar vetë (reupload-own)
Patrullo ndryshime në faqe (patrol)
 • Shëno redaktimin e tjerëve si të patrulluar (patrol)
Kthe ndryshime në faqe (rollback)
 • Rikthen shpejt redaktimet e pedaktuesit të fundit (rollback)
Blloko dhe zhblloko përdoruesit (blockusers)
 • Blloko përdoruesin që të mos dërgojë postë elektronike (blockemail)
 • Blloko përdoruesit tjerë nga editimi (block)
Shiko skedarët dhe faqet e fshira (viewdeleted)
 • Kërko faqe të grisura (browsearchive)
 • Shiko shënimet e grisura të historikut, pa tekstet e tyre të shoqëruara (deletedhistory)
 • Shiko tekstin dhe ndryshimet e grisura ndërmjet versioneve të grisura (deletedtext)
Shiko regjistrimet e kufizuara (viewrestrictedlogs)
 • Shiko hyrjet private (suppressionlog)
 • Shiko log detajuar abuzimet (abusefilter-hidden-log)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • abuzim filtra Shiko shënuar si private (abusefilter-view-private)
Fshij faqet, versionet dhe regjistrimet (delete)
 • Aplikoni tags së bashku me ndryshimet (applychangetags)
 • Fshij dhe mos i fshij shënimet në regjistrat e veçantë (deletelogentry)
 • Gris faqet (delete)
 • Gris faqet me histori të gjata (bigdelete)
 • Grisi dhe riktheji revizionet specifike të faqeve (deleterevision)
 • Kërko faqe të grisura (browsearchive)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Redakto modelin e përmbajtjes së një faqeje (editcontentmodel)
 • Rikthe faqen (undelete)
 • Shiko shënimet e grisura të historikut, pa tekstet e tyre të shoqëruara (deletedhistory)
 • Shiko tekstin dhe ndryshimet e grisura ndërmjet versioneve të grisura (deletedtext)
 • Shtoni dhe të largoni në mënyrë arbitrare tags në rishikimet individuale dhe regjistrimet e historikut (changetags)
 • Shëno redaktimet si të vogla (minoredit)
 • Të përpunojë faqe (edit)
Fshih përdorues dhe versione (oversight)
 • Hide hyra në log abuzimin (abusefilter-hide-log)
 • Shiko versionet e fshehura nga të gjithë përdoruesit (viewsuppressed)
 • Shiko, fshih dhe çfshih versionit specifike të faqeve nga cilido përdorues (suppressrevision)
Mbroj dhe çmbroj faqe (protect)
 • Aplikoni tags së bashku me ndryshimet (applychangetags)
 • Ndrysho nivelin mbrojtës dhe redakto faqet e mbrojtura (protect)
 • Redakto faqet e mbrojtura si "Lejohet vetëm për administratorët" (editprotected)
 • Redakto modelin e përmbajtjes së një faqeje (editcontentmodel)
 • Shtoni dhe të largoni në mënyrë arbitrare tags në rishikimet individuale dhe regjistrimet e historikut (changetags)
 • Shëno redaktimet si të vogla (minoredit)
 • Të përpunojë faqe (edit)
Shiko listën tënde mbikëqyrëse (viewmywatchlist)
 • Shfaq listën time mbikqyrëse (viewmywatchlist)
Redaktoni listën tuaj mbikqyrëse (editmywatchlist)
 • Të përpunojë listën tuaj të vëzhgimeve (kini parasysh se disa veprime prapë do të shtojnë faqe, edhe pa zotëruar këtë të drejtë) (editmywatchlist)
Dërgo e-mail te përdoruesit tjerë (sendemail)
 • Dërgo e-mail tek përdoruesit e tjerë (sendemail)
Krijo llogari (createaccount)
 • Hap llogari të re (createaccount)
 • Refuzoni emrin e përdoruesit të listës së zezë (tboverride-account)
 • Refuzoni kontrollet për emra të rremë (override-antispoof)
Qasu në informacion privat (privateinfo)
 • Shiko të dhënat tuaja private (p.sh. adresa e email-it, emri i vërtetë) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • Bashko historinë e faqeve (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Bëni bllokime globale (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Bllokoni ose zhbllokoni llogari globale (centralauth-lock)
 • Shtypni llogarit globale (centralauth-oversight)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

JepPrivilegjet
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.