Stampa:Medalje diplomacie

Nga Wikiquote
Medalje
Për punën e mirë që ke bërë në zgjidhjen e konflikteve në Wikicitate. Vazhdo kështu!