Gabime privilegjesh

Shko tek: lundrim, kërko

Ju nuk keni leje për send a message to multiple users at once, për këtë arsye:

Veprimi që kërkuat lejohet vetëm nga përdorues të grupit: Administrues.