Jani Vreto

Nga Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
Tools-hammer.svg Ky artikull duhet të përmirësohet sipas standardeve të përshkruara te Ndihmë:Çfarë është një artikull?


Jani Vreto (18221900)

  • Kur luftojmë për mëmëdheun nuk duhet të mendohemi qysh të rrojmë, por si ta mbrojmë e si të vdesim me nder.
  • Çdukja e feve nuk është punë e kombit tonë, është punë e gjithë kombeve sa i kanë këto - dhe e diturisë, që është e gjithë njerëzisë.
  • Vëndi ynë ka nevojë për dituri dhe jo për fe.
  • Fetë na e brenë zemrën e na rrëmihën varre me armiqësinë e tyre.
  • Asnjë besë e asnjë fe nuk i ka ruajtur njerëzit e saj që të mos bëhen edhe të shtrëmbër edhe të ligj.
  • Nga të paqënët kurrgjë nuk mund të bënet gjë, dhe të qënët gjë nuk mund të bëhet të paqënë kurrgjë.
  • Fetë mërgojnë që të tria filozofinë dhe diturinë e lirë; Rrëzuan gjithë shkollat me emër të filozofisë. Nga puna e feve u shua edhe drita e diturisë dhe plaftoi errësira e zezë e paditurisë aty njëmijë e pesëqind vjet.
  • Feja e vërtetë dhe me të vërtetë e shenjtë, është dashuria për atdheun, respekti për të drejtat dhe liritë e tij.

Burimi: Thënie nga Jani Vreto