Shpërdoro filtër menaxhmentin

Jump to navigation Jump to search

Differences between versions

ArtikulliVersion from 3 maj 2020 17:47 by Klein MuçiVersion from 3 maj 2020 17:52 by Klein Muçi
Informata bazë
Shënime:
Filtri bllokon zbrazjen e faqeve nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.
Filtri bllokon zbrazjen e faqeve nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.


Filtri lejon zbrazjen e faqeve në faqet e përdoruesve dhe faqet shoqëruese të diskutimeve.
Filtri lejon zbrazjen e faqeve në faqet e përdoruesve dhe faqet shoqëruese të diskutimeve.
Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.