Ndryshimet e fundit të filtrit

Përmirëso kërkimin
Faqja e parëFaqja e mëparshmeFaqja tjetërFaqja e fundit
Filtër Koha Përdoruesi Përshkrimi i filtrit publik Flamujt Veprimet Ndryshimet
5 3 prill 2023 17:16 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
2 22 mars 2023 12:50 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
14 22 mars 2023 12:49 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshime numrash pa burime I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-number-changes
 
13 30 mars 2022 15:24 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Përmbledhje redaktimi me shprehje fyese I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-bad-words
Ndryshimet
13 11 mars 2022 03:12 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Përmbledhje redaktimi me shprehje fyese I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-bad-words
 
7 7 mars 2021 01:46 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
7 7 mars 2021 01:43 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
2 12 tetor 2020 12:01 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
7 5 maj 2020 16:19 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
7 5 maj 2020 15:27 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
11 4 maj 2020 19:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
11 3 maj 2020 17:55 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
9 3 maj 2020 17:54 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-emojis
Ndryshimet
8 3 maj 2020 17:54 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
7 3 maj 2020 17:54 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
5 3 maj 2020 17:53 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
4 3 maj 2020 17:53 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-shouting
Ndryshimet
3 3 maj 2020 17:53 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-delete-template
Ndryshimet
2 3 maj 2020 17:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
11 3 maj 2020 17:51 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
9 3 maj 2020 17:50 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-emojis
Ndryshimet
8 3 maj 2020 17:50 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
7 3 maj 2020 17:49 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-userpage
Ndryshimet
5 3 maj 2020 17:48 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
4 3 maj 2020 17:48 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-shouting
Ndryshimet
3 3 maj 2020 17:47 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-delete-template
Ndryshimet
2 3 maj 2020 17:47 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
2 3 maj 2020 17:46 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
8 30 prill 2020 22:27 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
8 30 prill 2020 22:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
11 30 prill 2020 15:41 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
11 30 prill 2020 00:10 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
Ndryshimet
5 30 prill 2020 00:10 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
4 30 prill 2020 00:09 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-shouting
Ndryshimet
2 30 prill 2020 00:09 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
11 29 prill 2020 23:53 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
 
9 29 prill 2020 04:05 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-emojis
Ndryshimet
3 28 prill 2020 23:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-delete-template
Ndryshimet
2 28 prill 2020 23:22 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-blanking
Ndryshimet
9 28 prill 2020 23:21 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive  
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-emojis
Ndryshimet
9 28 prill 2020 18:08 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive  
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-emojis
 
8 15 prill 2020 12:24 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
5 15 prill 2020 12:10 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
8 15 prill 2020 11:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-short-page
Ndryshimet
8 14 prill 2020 18:08 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-short-page
 
7 14 prill 2020 17:02 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-userpage
 
3 13 prill 2020 17:39 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-delete-template
Ndryshimet
5 7 prill 2020 23:36 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
5 6 prill 2020 05:45 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
Ndryshimet
5 6 prill 2020 05:35 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
 • Refuzo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
 
Faqja e parëFaqja e mëparshmeFaqja tjetërFaqja e fundit