Editing abuse filter


Duke redaktuar filtrin 5
Jump to navigation Jump to search
Parametrat e filterit
Filter ID-ja:5

Përshkrimi:

(për shikim publik)
Kushtet:
!("autoconfirmed" in user_groups) & !(equals_to_any(page_id, 3157)) & ( ( ( rmwhitespace(added_lines) rlike "([^_:.*'|=#}{0 -]{1,9})\1{7}" | added_lines rlike "[bcdfghjklmnpqrstvwxz]{9,}" ) & ( ! rmwhitespace(removed_lines) rlike "([^_:.*'|=#}{-]{1,9})\1{6}" & ! removed_lines rlike "[bcdfghjklmnpqrstvwxz]{8,}" & ! added_lines rlike "https?:\/\/\S*([^_:*'|=}{-]{1,9})\1{7}|https?:\/\/\S*[bcdfghjklmnpqrstvwxz]{7,}|(^|\n)[|!]" & ! added_lines irlike "number|spell|math|string|<br\b" & ! page_title irlike "number" ) ) )
Shënime:
Flamujt:
Filtri i ndryshuar për herë te fundit:3 maj 2020 18:53 nga Klein Muçi (diskuto | kontribute)
Historiku:Shiko historinë e këtij filtri
Veglat:Exporto këtë filtër në një tjetër wiki
Veprime për t’u ndërmarrë, kur ka përputhje