Shpërdoro filtër menaxhmentin

Jump to navigation Jump to search

Differences between versions

ArtikulliVersion from 3 maj 2020 18:52 by Klein MuçiVersion from 12 tetor 2020 13:01 by Klein Muçi
Informata bazë
Shënime:
Filtri bllokon zbrazjen e faqeve nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.
Filtri bllokon zbrazjen e faqeve të artikujve nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.
 
Filtri lejon zbrazjen e faqeve në faqet e përdoruesve dhe faqet shoqëruese të diskutimeve.


Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.
Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.
Filter conditions
Kushtet:
page_namespace = 0 &
!("autoconfirmed" in user_groups) &
!("autoconfirmed" in user_groups) &
!(equals_to_any(page_namespace, 2,3)) &
!(equals_to_any(page_id, 3157)) &  
!(equals_to_any(page_id, 3157)) &  
!(equals_to_any(page_id, 3157)) &  
!(equals_to_any(page_id, 3157)) &  
(
(
   new_size < 50 & old_size > 300 |
   new_size < 50 & old_size > 300 |
   new_size/(old_size + 1) < 0.1
   new_size/(old_size + 1) < 0.1
)
)