Shpërdoro filtër menaxhmentin

Jump to navigation Jump to search

Differences between versions

ArtikulliVersion from 3 maj 2020 18:47 by Klein MuçiVersion from 3 maj 2020 18:53 by Klein Muçi
Informata bazë
Shënime:
Filtri bllokon heqjen e stampës së grisjes nga përdoruesit e zakonshëm ose ato të paregjistruar.
Filtri bllokon heqjen e stampës së grisjes nga përdoruesit e zakonshëm ose ato të paregjistruar.


Filtri funksionon me stampat {{Grise}} dhe {{Delete}}.
Filtri funksionon me stampat {{Grise}} dhe {{Delete}}.


Filtri lejon heqjen e stampës së grisjes në faqet e përdoruesve dhe faqet shoqëruese të diskutimeve.
Filtri lejon heqjen e stampës së grisjes në faqet e përdoruesve dhe faqet shoqëruese të diskutimeve.
Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.