Shpërdoro filtër menaxhmentin

Jump to navigation Jump to search

Differences between versions

ArtikulliVersion from 3 maj 2020 18:48 by Klein MuçiVersion from 3 maj 2020 18:53 by Klein Muçi
Informata bazë
Shënime:
Filtri bllokon redaktimet që përmbajnë vetëm shkronja të mëdha shtypi nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.
Filtri bllokon redaktimet që përmbajnë vetëm shkronja të mëdha shtypi nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.


Filtri bëhet aktiv në shkronjën e 13-të të madhe rresht dhe lejon përdorimin e fjalëve magjike e komandave të tjera të ngjashme që përdorin fjalët me shkronja të mëdha për qëllime dobiprurëse.
Filtri bëhet aktiv në shkronjën e 13-të të madhe rresht dhe lejon përdorimin e fjalëve magjike e komandave të tjera të ngjashme që përdorin fjalët me shkronja të mëdha për qëllime dobiprurëse.
Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.