Shpërdoro filtër menaxhmentin

Jump to navigation Jump to search

Differences between versions

ArtikulliVersion from 7 mars 2021 02:43 by Klein MuçiVersion from 7 mars 2021 02:46 by Klein Muçi
Informata bazë
Shënime:
Filtri bllokon redaktimin e faqeve të përdoruesve jo personale nga përdoruesit e zakonshëm dhe ato të paregjistruar.
Filtri bllokon redaktimin e faqeve të përdoruesve jo personale nga përdoruesit e zakonshëm dhe ato të paregjistruar.


Filtri lejon redaktimin e nënfaqeve të përdoruesve dhe redaktimin nga fshirësit botërorë sipas këtij diskutimi: [[Përdoruesi diskutim:Klein Muçi#Abuse filter blocking Synchbot]].
Filtri lejon redaktimin e nënfaqeve të përdoruesve dhe redaktimin nga fshirësit botërorë që pas këtij diskutimi: https://sq.wikiquote.org/wiki/P%C3%ABrdoruesi_diskutim:Klein_Mu%C3%A7i#Abuse_filter_blocking_Synchbot.


Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.
Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.
Po ashtu grupi i robotëve.
Po ashtu grupi i robotëve.